Home

Coronavirus COVID-19  (Nl)

Coronavirus COVID-19 (Eng)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid

en Milieu (Nl)

Official National Institute

for Public Health

and the Environment (Eng)

Nationaaal Archief van Ministerie van Onderwijs, Cultuur

en Wetenshap

Official National Archives (Eng)

EUROPESE UNIE (NL)

EUROPESE Union (Eng)

Het Europees e-justitieportaal moet zich ontwikkelen tot een alomvattende website op het vlak van justitie (Nl)

The European e-Justice Portal is conceived as a future electronic one-stop-shop in the area

of justice (Eng)

Bureau voor Publicaties van de Europees Unie (Nl)

Publications Office of the European Union (Eng)

Nederlandse orde van Advocaten (Nl)

Dutch Bar Association (Eng)

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (Nl)

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, 

Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. (Nl)

Welke titel mag ik voeren als ik ben afgestudeerd of gepromoveerd aan universiteit of hogeschool?Na een studie in het hoger onderwijs mag u een titel voeren: Bachelor, Master (gevolgd door het vakgebied) of Associate degree. Universiteiten voegen aan de titels Bachelor of Master de termen ‘of Arts of ‘of Science’ toe. Als u gepromoveerd bent mag u de titel doctor voeren. Vanaf 1 januari 2014 mag u zich als afgestudeerde hbo’er ook Bachelor of Master ‘of Arts’ en ‘of Science’ noemen. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) moet uw hbo-opleiding hiervoor toestemming geven. Uw hogeschool kan u hierover informeren.


Opleidingen hoger onderwijs en bijbehorende titels


Hieronder volgt een overzicht van de titels in het hoger onderwijs en de bijbehorende opleidingen. Voor de volledigheid staan hier ook de titels die voor

1 september 2002 bestonden.Tabel met titels in het hoger onderwijs en de bijbehorende opleidingen 

Titel voor of achter naam


U voegt aan uw naam uw titel toe door de afkorting te gebruiken. De volgende titels plaatst u voor uw

naam: dr.; bc.; ing.; drs.; mr.; ir.. Alle andere titels plaatst u achter uw naam.Titels bepaalde (geregistreerde) beroepen


De titulatuur in de tabel is gebaseerd op 2 wetten: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de Wet kwaliteit in verscheidenheid. De Wet kwaliteit in verscheidenheid geldt sinds 1 september 2013.


Ook andere wetten kunnen regels bevatten over bepaalde titels, bijvoorbeeld voor (geregistreerde) beroepen.

Als in andere wetgeving regels over titels voor beroepssoorten staan, gaan die regels voor de WHW. Bijvoorbeeld de titels Accountant-Administratieconsulent (AA) en Registeraccountant (RA). De wettelijke basis voor deze titels zijn de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten en de Wet op de registeraccountants. Alleen als u in het accountantsregister bent opgenomen, mag u deze titels voeren. Hetzelfde geldt voor de benamingen/toevoegingen ‘accountancy’ en ‘accounting’.


Aanpassing titels hbo


Als afgestudeerde hbo’er mag u aan uw titel 'of Business Administration', 'of Nursing' of 'of Social Work' toevoegen. Vanaf 1 januari 2014 mag u ook de toevoeging ‘of Arts’ en ‘of Science’ voeren. Hiervoor moet uw opleiding eerst toestemming krijgen van de NVAO. De NVAO toetst de titel aan de referentielijst internationale herkenbaarheid.

Zo kan zij zien of een titel overeenkomt met die bij vergelijkbare opleidingen in het buitenland.


Het kabinet wil dat het onderscheid tussen titels in het hbo en wetenschappelijk onderwijs verdwijnt.

Zo zijn de titels beter herkenbaar op de (internationale) arbeidsmarkt.


Titel doctor na promoveren


U mag de titel doctor (dr.) voeren als u gepromoveerd bent. Deze titel staat voor uw naam. U kunt er ook voor kiezen om de graad 'doctor' te voeren. De afkorting D staat dan achter uw naam. Wanneer u meerdere keren bent gepromoveerd, mag u de titel 'dr.mult.' voeren.


Professor en eredoctoraat


De aanspreektitel professor is verbonden aan de functie van hoogleraar op een universiteit. Het is geen academische graad.


De titels 'doctor honoris causa' of 'dr.h.c.' (eredoctoraat) zijn eretitels. Deze zijn voor personen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de wetenschap. Of voor bijzondere prestaties buiten het academische veld, bijvoorbeeld in de politiek.


Onrechtmatig een titel voeren


U mag geen beschermde titel voeren die u niet heeft. U kunt hiervoor een geldboete krijgen.

Denkt u dat iemand anders onrechtmatig een titel voert? Dan kunt u dit melden bij de officier van justitie.


Beroepstitels


Wilt u weten of iemand met een bepaald beroep een titel heeft behaald? Neem dan contact op het de beroepsvereniging waar die persoon onder valt.

Bron:www.rijksoverheid.nl